Przejdź do stopki

Zamówienia publiczne 2011

Treść

Dostawa mieszanki granitowej dla potrzeb Gminy Czernica

  Czernica: Dostawa mieszanki granitowej dla potrzeb Gminy Czernica Numer ogłoszenia: 51113 - 2011; data zamieszczenia: 14.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMA

Budowa oświetlenia drogowego odcinka ul. Wrocławskiej i ul. Bocznej w Dobrzykowicach, gmina Czernica wraz z usługą szkolenia personelu (współfinansowana przez UE w ramach PROW 2007-2013)

  Czernica: Budowa oświetlenia drogowego odcinka ul. Wrocławskiej i ul. Bocznej w Dobrzykowicach, gmina Czernica wraz z usługą szkolenia personelu Numer ogłoszenia: 74115 - 2011; data zamieszczenia: 04.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia

Usługi edukacyjne Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III szkół podstawowych z terenu Gminy Czernica - współfinansowane ze środków UE w ramach EFS w ramach POKL

  Czernica: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III szkół podstawowych z terenu Gminy Czernica w kontekście wdrażania nowej podstawy k

Modernizacja ulicy Polnej w Ratowicach, gmina Czernica

  Czernica: Modernizacja ulicy Polnej w Ratowicach, gmina Czernica Numer ogłoszenia: 118127 - 2011; data zamieszczenia: 18.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJ