Przejdź do stopki

Zamówienia publiczne 2015

Treść

Sukcesywna dostawa mieszanki granitowej

    Czernica: Sukcesywna dostawa kruszywa Numer ogłoszenia: 29839 - 2015; data zamieszczenia: 04.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZW