Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2012

Treść

Zarządzenie nr 21/2012

w sprawie przyjęcia "Zasad opracowywania arkuszy organizacji szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Czernica na rok szkolny 2012/2013"

Zarządzenie nr 19/2012

w sprawie nieodpłatnego nabycia udziału własności budynku i w działce od Agencji Nieruchomości Rolnych - Oddział terenowy we Wrocławiu do zasobu nieruchomości Gminy Czernica

Zarządzenie nr 14/2012

w sprawie powołania operatora Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim, w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Czernica zarządzonymi na dzień 25 marca 2012 r.

Zarządzenie nr 9/2012

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania

Zarządzenie nr 7/2012

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 6/2012

w sprawie przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Dobrzykowice w granicach działki nr 340/21 o powierzchni 49m2

Zarządzenie nr 2/2012

w sprawie zmiany Zarządzenie nr 7/2011 Wójta Gminy Czernica z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy

Zarządzenie nr 1/2012

w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntów oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Czernica przy umowach zawieranych na okres trzech lat.