Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2012

Treść

Zarządzenie nr 58/2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Czernica

Zarządzenie nr 55/2012

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót budowlanych, wykonanych w budynku położonym w Czernicy przy ul. Wrocławskiej 78 w roku 2010.

Zarządzenie nr 56/2012

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót wykonanych przy zadaniu "Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim"

Zarządzenie nr 54/2012

w sprawie podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 53/2012

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych niezanodowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

Zarządzenie nr 52/2012

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Jeszkowice w granicach działek nr 393/28, 393/32 o pow. ogółem 184 m2

Zarządzenie nr 51/2012

w sprawie przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Jeszkowice w granicach działek 393/27, 393/31 o pow. ogółem 117 m2

Zarządzenie nr 46/2012

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownic Urzędu Gminy Czernica p. Anny Jacaszek i Irminy Kościańskiej

Zarządzenie nr 42/2012

w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica, uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu Gminy oraz przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie nr 40/2012

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej