Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2012

Treść

Zarządzenie nr 39/2012

w sprawie przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Ratowice w granicach działek nr 99/2, 99/3 o powierzchni ogółem 652m2

Zarządzenie nr 41/2012

w sprawie: ramowych procedur udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Zarządzenie nr 37/2012

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłata w 2012 roku za kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czernica

Zarządzenie nr 35/2012

w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica, uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu Gminy oraz przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie nr 28/2012

w sprawie powołanie komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z przebudową świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej

Zarządzenie nr 29/2012

w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica, uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu Gminy oraz przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie nr 25/2012

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej od Agencji Nieruchomości Rolnych - oddział terenowy we Wrocławiu do zasobów nieruchomości Gminy Czernica

Zarządzenie nr 23/2012

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim