Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2023

Treść

Zarządzenie Nr 0050.54.2023

w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości gruntowych, dz.211/21, 211/23, 211/32, 211/36 w Czernicy, stanowiącej własność Gminy Czernica

Zarządzenie Nr 0050.51.2023

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2023 roku

Zarządzenie Nr 0050.45.2023

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2022 rok i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Czernica

Zarządzenie Nr 0050.44.2023

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 050.5.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

Zarządzenie Nr 0050.43.2023

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2023 roku

Zarządzenie Nr 0050.41.2023

w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2023 rok

Zarządzenie Nr 0050.40.2023

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 050.5.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

Zarządzenie Nr 0050.37.2023

zmieniające zarządzenie Nr 0050.31.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Ratowicach

Zarządzenie Nr 0050.36.2023

zmieniające zarządzenie Nr 0050.30.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach

Zarządzenie Nr 0050.35.2023

zmieniające zarządzenie Nr 0050.29.2023 Wójta Gminy Czernica z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Czernicy