Przejdź do stopki

Działki nr 284/5, 289 w Dobrzykowicach pod teren zabudowy przemysłowo-usługowej - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Treść

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), informuję, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie ogólnopolskiej, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernica: www.czernica.pl

  • Status przetargu
    zakończony

Pliki do pobrania

zarządzenie 0050.32.2023.pdf 41.25 KB