Przejdź do treści Przejdź do stopki

Zarządzenie nr 132

    wyświetleń: 16    autor: Marcin Gałandziej

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownia ścieków na ulicy Widawskiej w Dobrzykowicach

POBIERZ PDF