Przejdź do treści Przejdź do stopki

Zarządzenie nr 87

    wyświetleń: 5    autor: Marcin Gałandziej

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Remont instalacji elektrycznej i pomieszczeń i parteru, I i II piętra budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy

TREŚĆ ZARZĄDZENIA W PDF