Przejdź do stopki

Dzierżawa i najem nieruchomości 2023

Treść

Część działek 74, 119/5, 388 obręb Ratowice oraz część działki 184/23 obręb Czernica przeznaczonych pod działalność gospodarczą - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

zakończony

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344ze zm.), informuję, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w  dzierżawę. Wykaz został podany do public