Przejdź do stopki

Materiały na sesję 26 czerwca 2015 r.

Treść

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie gminy Czernica

Projekt uchwały

w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

Projekt uchwały

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania...

Projekt uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr VI/26/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie podziału Gminy Czernica na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Projekt uchwały

w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Czernicy.