Przejdź do stopki

Materiały na sesję 29 kwietnia 2015 r.

Treść

Projekt uchwały

zmiany uchwały XL/385/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 30.10.2014 r. w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi…

Projekt uchwały

przyjęcia profilaktycznego programu zdrowotnego pn. „Program Profilaktyki Zakażeń HPV w Gminie Czernica”,

Projekt uchwały

zmiany uchwały nr XVIII/142/2000 Rady Gminy Czernica z dnia 15.12.2000 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica,

Projekt uchwały

zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok,