Przejdź do stopki

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - 2013

Treść

Uchwała nr XXIV/212/2013

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w czernicy do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2013-2014

Uchwała nr XXIV/215/2013

w sprawie prowadzenia przez Gminę Czernica placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie Środowiskowych Świetlic Profilaktycznych (spełniających funkcję opiekuńczą) w czterech miejscowościach tj. Czernicy, Gajkowie, Kamieńcu Wr., Ratownicach.

Uchwała nr XXV/219/2013

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej we wsiach Czernica i Ratowice gmina Czernica.

Uchwała nr XXV/220/2013

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działek nr 32, 33 AM1 w obrębie Kamieniec Wrocławski, dla terenów komunikacji w zakresie ulicy Podhalańskiej.

Uchwała nr XXV/221/2013

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Dobrzykowice gmina Czernica, dla terenu komunikacji w zakresie ulicy Cedrowej

Uchwała nr XXV/222/2013

w sprawie uchylenia uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwał w sprawie zmiany załącznika graficznego w obrębie wsi Jeszkowice

Uchwała nr XXV/224/2013

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Jeszkowice południowy-zachód , Gmina Czernica

Uchwała nr XXV/225/2013

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Jeszkowice północny - wschód, Gmina Czernica