Przejdź do stopki

Materiały na sesję 29 maja 2015 r.

Treść

Projekt uchwały

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w zakresie wykonania chodnika

Projekt uchwały

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Wielkie przy ulicy Żurawiej, gmina Czernica

Projekt uchwały

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Mała przy ulicy Gajowej, gmina Czernica

Projekt uchwały

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, opłaty targowej w drodze inkasa na obszarze Gminy Czernica oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso