Przejdź do stopki

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - lata 2003 - 2006 r.

Treść

Nr XV/204/2004

w spr.zatwierdzenia wartości jednego punktu w zł dla wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Czernica

Nr XV/202/2004

W spr. uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego dot. Parku Krajobrazowego "Dolina Odry i Oławy"

Nr XV/201/2004

w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod buownictwo mieszkaniowe w Dobrzykowicach

Nr XV/196/2004

w spr. ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica

Nr XV/195/2004

w spr. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Nr XIV/189/2004

w spr. zmiany uchwały dot. przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Łany

Nr XIV/188/2004

w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Nadolice Wielkie