Przejdź do stopki

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - 2012

Treść

Uchwała nr XIV/140/2012

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czernica na lata 2012-2020

Uchwała nr XIV/143/2012

w sprawie zgody na przekazanie Związkowi Międzygminnemu Ślęza-Oława praw i obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami, które nakłada nowelizacja ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Uchwała nr XIV/147/2012

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Jeszkowice (południe)

Uchwała nr XIV/148/2012

w sprawie zmiany Uchwały nr IV/11/99 Rady Gminy Czernica z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Czernicy oraz ustalenia sieci gimnazjów w terenie Gminy Czernica