Przejdź do stopki

Materiały na sesję 18 marca 2015 r.

Treść

Projekt uchwały

w sprawie podziału Gminy Czernica na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic, i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernic na 2015 rok.

Projekt uchwały

w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Czernica, uchwalonego uchwałą nr VII/38/2007 Rady Gminy Czernica z dnia 29 czerwca 2007 r.