Przejdź do stopki

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - 2013

Treść

Uchwała nr XXV/226/2013

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Jeszkowice północny - zachód, gmina Czernica

Uchwała nr XXV/223/2013

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Jeszkowice południowy-wschód, gmina Czernica

Uchwała nr XXVI/243/2013

w sprawie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Czernica a gminami tworzącymi Wrocławski Obszar Funkcjonalny w zakresie współpracy przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji oraz rozliczaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Uchwała nr XXVI/244/2013

w sprawie zamiany uchwały nr VII/34/2007 Rady Gminy Czernica z dnia 2007 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Dobrzykowice i wsi Kamieniec Wrocławski