Przejdź do stopki

Niewyodrębniony lokal użytkowy położony przy ul. Spółdzielczej 8 w Kamieńcu Wrocławskim - wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Treść

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344ze zm.), informuję, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernica: www.czernica.pl

  • Status przetargu
    zakończony

Pliki do pobrania

zarządzenie 0050.79.2023.pdf 40.21 KB