Przejdź do stopki

Sprzedaż nieruchomości 2020

Treść

INFORMACJA NA TEMAT ODWOŁANIA PRZETARGÓW

zakończony

Działając na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) niniejszym odwołuję przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 291/6, 291/7, 291/8, obr