Przejdź do stopki

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - 2011

Treść

Uchwała nr XIII/132/2011

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Nadolice Wielkie przy ulicy Rzecznej

Uchwała nr XIII/133/2011

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czernica nr XXXII/275/2010 z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków.