Przejdź do stopki

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - 2011

Treść

Uchwała nr XII/116/2011

w sprawie określenia na rok 2012 obowiązujących Gminy Czernica wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych...

Uchwała nr XII/117/2011

w sprawie określenia na rok 2012 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na obszarze Gminy Czernica oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku

Uchwała nr XII/118/2011

w sprawie obniżenia na rok 2012 ceny skupu żyta za pierwsze kwartały roku 2011 przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 rok na obszarze gminy Czernica

Uchwała nr XIII/130/2011

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Wielka i Chrząstawa Mała z zakazem zabudowy, gmina Czernica

Uchwała nr XIII/131/2011

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Nadolice Wielkie (część północna) uchwalonego uchwałą Rady Gminy Czernica nr XXVII/198/2009 z dnia 30-07-2009