Przejdź do stopki

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - 2011

Treść

UCHWAŁA NR IV/19/2011

w sprawie wyrażania woli realizacji projektu pod nazwą: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-II szkół podstawowych w terenu Gminy Czernica"

UCHWAŁA NR VI/31/2011

w sprawie ustalenia ilościowego składu komisji doraźnej oraz powołania komisji doraźnej do zbadania zasadności protestu dotyczącego wyborów sołtysa oraz do rady sołeckiej w Kamieńcu Wrocławskim

UCHWAŁA NR VI/35/2011

w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernicy oraz warunków jego funkcjonowania