Przejdź do stopki

Działki nr 365, 366 w Ratowicach - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Treść

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), informuję, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w  dzierżawę. Wykaz został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Czernica: www.czernica.pl

  • Status przetargu
    zakończony

Pliki do pobrania

zarządzenie 0050.52.2022.pdf 27.19 KB