Przejdź do stopki

Wykonaniu odcinka sieci wodociągowej wzdłuż ul. Kalinowej w Dobrzykowicach

Treść

 

W  nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 03-02-2016 r. pn. : "Wykonaniu odcinka sieci wodociągowej wzdłuż ul. Kalinowej w Dobrzykowicach  informujemy, że w wyniku oceny złożonych ofert , zamawiający powierzy wykonanie przedmiotowego zamówienia firmie Zakład Instalacji Sanitarnych, c.o. i gaz Didyk Andrzej z siedzibą w Skarbimierzu przy ul. Rzemieślniczej 12, z ceną oferty  19.434,00 zł brutto

Wszystkim pozostałym wykonawcom którzy złożyli oferty dziękujemy za udział.

 

  • Umieszczony
  • Zakończony
  • Status przetargu
    zakończony

Pliki do pobrania

1-opisy.pdf 3874.97 KB
2-profil-podluzny.pdf 122.84 KB
3-wezly-montazowe.pdf 358.19 KB
4-pzt.pdf 786.72 KB
318-mapy.pdf 1663.62 KB
318-przedmiar.pdf 53.44 KB
318-uzgodnienia.pdf 1288.56 KB
okladka-do-st.pdf 50.13 KB
opis-do-st.pdf 266.13 KB
skonica_16020110300.pdf 1928.1 KB