Przejdź do stopki

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Chrząstawie Wielkiej”

Treść

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego z dnia 11-01-2016 r. pn. : „Termomodernizacja budynku szkoły
w Chrząstawie Wielkiej”
informujemy,  że w wyniku oceny złożonych ofert , biorąc pod uwagę m. in. cenę oferty oraz  doświadczenie wykonawcy zamawiający powierzy wykonanie przedmiotowego zamówienia firmie
SMART Architekci Szymon Mazurek z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Milickiej 68 , z ceną oferty 20.910,00 zł.

Wszystkim pozostałym wykonawcom którzy złożyli oferty dziękujemy za udział.

 

 

  • Umieszczony
  • Zakończony
  • Status przetargu
    zakończony

Pliki do pobrania

zapytanie-ofertowe-2-2016.pdf 129.57 KB
inwentaryzacja_szkola-2-.pdf 645.08 KB