Przejdź do stopki

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy środowiskowej w Kamieńcu Wrocławskim”

Treść


W  nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 11-01-2016 r. pn. : Opracowanie dokumentacji projektowej pn.  „Termomodernizacja budynku świetlicy środowiskowej w Kamieńcu Wrocławskim”  informujemy, że w wyniku oceny złożonych ofert , biorąc pod uwagę m. in. cenę oferty oraz doświadczenie wykonawcy, zamawiający powierzy wykonanie przedmiotowego zamówienia firmie PATIO Monika Święcicka z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Januszowickiej 24, z ceną oferty  9.471,00 zł brutto

Wszystkim pozostałym wykonawcom którzy złożyli oferty dziękujemy za udział.

 

 

  • Umieszczony
  • Zakończony
  • Status przetargu
    zakończony

Pliki do pobrania

zapytanie-ofertowe-nr-1-2016.pdf 109.69 KB
inwentaryzacja_kamieniec.pdf 606.98 KB