Przejdź do stopki

Dostawa wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim (w podziale na 5 części)

Treść

Czernica, dnia 16.02.2015r.

GKiI.271.1.10.2015.KM

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

pn. Dostawa wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim (w podziale na 5 części)

 

1. Zamawiający

GMINA CZERNICA (adres: ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica)

NIP 912-11-01-093, REGON 931934986

Tel.71-318-01-77, fax: 71-318-01-24

e-mail: czernica@czernica.pl

2. Tryb zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, podstawa wyłączenia: art. 4 pkt. 8.

3. Przedmiot zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim, w podziale na 5 części.

3.2. Opis przedmiotu zamówienia:


3.2.1. Część 1 – wyposażenie kuchni

LP

Nazwa towaru

Ilość

1

Taboret gazowy

2 szt.

2

Kuchnia gazowa

2 szt.

3

Szafa chłodnicza

1 szt.

4

Chłodziarko-zamrażarka

3 szt.

5

Patelnia elektryczna

1 szt.

6

Zmywarka gastronomiczna

2 szt.

7

Okap kuchenny

2 szt.

8

Szafa metalowa gastronomiczna

2 szt.

9

Zlewozmywak dwukomorowy

2 szt.

10

Stół Gastronomiczny z półką

2 szt.

11

Warnik do Wody

2 szt.

12

Mikrofalówka

2 szt.

13

Piec gastronomiczny

1 szt.

14

Termos gastronomiczny

2 szt.

Wyjaśnienia oferowany model musi być przynajmniej równorzędny z modelem referencyjnym – tj. musi spełniać minimalnie wszystkie powyższe wymagania.

W odniesieniu do przedmiotów zamówienia Części 1 Zamawiający dopuszcza odstępstwo w wymiarach (wys/gł/szer) +/- 10 cm od podanych przez Zamawiającego.

 

3.2.2. Część 2 – sprzęt elektroniczny

Lp

Nazwa towaru

Ilość

1

Urządzenie wielofunkcyjne

1 szt.

2

Telewizor

2 szt.

3

Projektor multimedialny

1 szt.

4

Oświetlenie sceny

1 kpl.

5

Zestaw nagłośnieniowy sceny

1 kpl.

6

Ekran przenośny

1 szt.

 

3.2.3 Część 3 – stoły i krzesła

Lp

Nazwa towaru

Ilość

1

Stół bankietowy

20 szt.

2

Krzesła

150 szt.

 

3.2.4 Część 4 – bojler gazowy

Lp

Nazwa towaru

Ilość

1

Bojler Gazowy

2 szt.

 

3.2.5 Część 5 – meble kuchenne

Lp

Nazwa towaru

Ilość

1

Meble kuchenne

1 kpl.

 

Zapytanie ofertowe znajduje się w linkach poniżej, w formacie PDF oraz doc.

 

 

 

  • Umieszczony
  • Zakończony
Dostawa wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim (w podziale na 5 części) (wynik przetargu)

Czernica, dnia 16.03.2015r.

GKiI.271.1.10.2015.KM

 

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

pn. Dostawa wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim (w podziale na 5 części)

 

 

Zamawiający informuje, że:

1. Zamówienie w części 1 – wyposażenie kuchni – zostaje unieważnione.

2. Do realizacji zamówienia w części 2 – sprzęt elektroniczny wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez wykonawcę:

ATUT Komputer Maciej Laskowski

Wrocław, Al. Armii Krajowej 10a/2

za cenę brutto: 25 894,17 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 17/100)

3. Do realizacji zamówienia w części 3 – stoły i krzesła wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 18 złożoną przez wykonawcę:

AGIA Dawid Siedlarczyk

Kluszkowice, Ul. Zielona 10

za cenę brutto: 20 787,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych)

4. Do realizacji zamówienia w części 4 – bojler gazowy wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 20 złożoną przez wykonawcę:

PHPU ZUBER Andrzej Zuber

Wrocław, Ul. Krakowska 29C

za cenę brutto: 11 808,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset osiem złotych)

5. Do realizacji zamówienia w części 5 – meble kuchenne wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 31 złożoną przez wykonawcę:

ART.-MEBEL R. Michalewski

Ul. Młyńska 3

64-800 Chodzież

za cenę brutto: 3 990,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych)

 

Zestawienie ofert w załączeniu.

 

 

 

Pliki do pobrania

zestawienie-ofert-na-bip-ost.doc 57 KB