Przejdź do stopki

KONKURS NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI

Treść

Czernica, dnia 03.09.2014r.

GKiI.271.1.155.2014.KM

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W KONKURSIE NA WYBÓR AGENTA EMISJI

OBLIGACJI

 

Wójt Gminy Czernica działając na podstawie § 8 uchwały Nr XXXVI/330/2014 Rady Gminy Czernica z dnia
27 maja 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Czernica.

 

Załączona do niniejszego pisma Specyfikacja podaje warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert. Specyfikacja dostępna jest też na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernica – www.czernica.pl w zakładce Przetargi.

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w „Specyfikacji warunków konkursu".

 

 
  • Zakończony
Informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty w konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji (wynik przetargu)

Pliki do pobrania