Przejdź do stopki

Drugi konkurs na wybór Agenta Emisji Obligacji

Treść

Czernica, dnia 20.11.2013r.

GKiI.271.1.196.2013.KM

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W DRUGIM KONKURSIE NA WYBÓR AGENTA EMISJI

OBLIGACJI

 

Wójt Gminy Czernica działając na podstawie § 8 uchwały Nr XXX/266/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 22 października 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Czernica.

 

Załączona do niniejszego pisma Specyfikacja podaje warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert. Specyfikacja dostępna jest też na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernica – www.czernica.pl w zakładce Przetargi.

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w „Specyfikacji warunków konkursu".

 

 

Czernica, dnia 20.11.2013r.

GKiI.271.1.196.2013.KM

  

Informacja

 

Dokumenty finansowe związane z Konkursem na Agenta Emisji Obligacji znajdują się na stronie:

 http://bip.czernica.pl/pl/54451/1/finanse.html

 

 

  • Umieszczony
  • Zakończony
Wynik konkursu (wynik przetargu)

Czernica, dnia 25.11.2013r.

GKiI.271.1.196.2013.KM

 

I N F O R M A C J A

 

Wójt Gminy Czernica informuje, że w Drugim Konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji, jako najkorzystniejsza została wybrana Oferta nr 1 złożona przez:

DNB Bank Polska S.A.

Ul. Postępu 15C

02-676 Warszawa

 

Zestawienie złożonych ofert

Nr oferty

Nazwa oferenta

Zaproponowana marża ponad stawkę WIBOR6M

Prowizja

1

DNB Bank Polska S.A.

Ul. Postępu 15C

02-676 Warszawa

serie A13, B13, C13, D13 – 760 000,00 zł

z datą wykupu w 2015 r.: 0,80 %

serie E13, F13, G13, H13 – 760 000,00 zł

z datą wykupu w 2016 r.: 0,85 %

serie I13, J13, K13, L13 – 760 000,00 zł

z datą wykupu w 2017 r.: 0,90 %,

serie M13, N13, O13, P13 – 760 000,00 zł

z datą wykupu w 2018 r.: 0,95 %

serie Q13, R13, S13, T13 – 760 000,00 zł

z datą wykupu w 2019 r.: 1,00 %

40 000 zł

 

 

 

 

Pliki do pobrania

specyfikacja.pdf 3212.44 KB
uchwala-w-sprawie-emisji-obligacji.pdf 2060.61 KB
zaswiadczenia.doc 0 KB