Przejdź do stopki

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - 2012

Treść

Uchwała nr XX/183/2012

w sprawie podziału Gminy Czernica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała nr XX/184/2012

w sprawie podziału Gminy Czernica na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr XXI/194/2012

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Czernica

Uchwała nr XXI/195/2012

w sprawie obniżenia w roku 2013 średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku 2012 przyjmowanej jako podstawa oblicznia podatku rolnego ...