Przejdź do stopki

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - 2012

Treść

Uchwała nr XVI/161/2012

w sprawie zmiany uchwały nr II/6/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów oraz ustalenia jej przedmiotu działania i składu osobowego.

Uchwała nr XVII/169/2012

w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Czernica XIII/129/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków z zakazem zabudowy.

Uchwała nr XVIII/177/2012

w sprawie świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Czernica oraz warunków i sposobu ich przyznawania