Przejdź do stopki

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - lata 2003 - 2006 r.

Treść

Nr XIII/167/2004

w spr. zmiany uchwały Nr XI/151/2003 rady Gminy Czernica z dnia 01 grudnia 2003r. dot. ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Nr XIII/163/2004

w spr. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódźkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Nr XVI/206/2004

w spr. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Nr XVI/207/2004

w spr.określenia szczegółowychzasad i trybu oraz wskazania organów uprawnionychdo umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych Gminy Czernica i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje sięprzepisów ustawy

Nr XVII/213/2004

w spr. zmiany uchwały nr XV/195/2004 Rady Gminyz dnia 18.06.2004 r w spr. zaciągnięcia pożyczkiz Wojewódźkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Nr XVII/214/2004

w spr. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego FunduszuOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Nr XVIII/217/2004

w spr.zmiany uchwały nr XIII/162/2004 Rady Gminy Czernica z dnia 27 lutego 2004 r. w spr. budżetu gminy Czernica na 2004 r.