Przejdź do stopki

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA KADENCJA 2018-2023

Treść

Uchwała nr III/20/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok;
Uchwała nr III/21/2018 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018;
Uchwała nr III/22/2018 w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2019 rok;
Uchwała nr III/23/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2019-2032;
Uchwała nr III/24/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Czernica;
Uchwała nr III/25/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego -Posiłek w szkole i w domu- na lata 2019-2023;
Uchwała nr III/26/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czernica na 2019 r.;
Uchwała nr III/27/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata;
Uchwała nr III/28/2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Czernica na rok 2019.