Przejdź do stopki

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA KADENCJA 2018-2023

Treść

UCHWAŁA NR XVI/165/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/262/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Czernica, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czernica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

UCHWAŁA NR XVI/166/2020 w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 455 w miejscowości Kamieniec Wrocławski

UCHWAŁA NR XVI/167/2020 w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych prz drogach powiatowych w miejscowościach: Chrząstawa Mała (1928D), Chrząstawa Mała (1930D)

UCHWAŁA NR XVI/168/2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Łany, gmina Czernica

UCHWAŁA NR XVI/169/2020 w sprawie przyznania Nagrody Gminy Czernica

UCHWAŁA NR XVI/170/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok

UCHWAŁA NR XVI/171/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XII/107/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica

UCHWAŁA NR XVI/172/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieniec Wrocławski

UCHWAŁA NR XVI/173/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Wielka

UCHWAŁA NR XVI/174/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Wielka
 

 

POBIERZ SPAKOWANE UCHWAŁY ZIP