Przejdź do stopki

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA KADENCJA 2018-2023

Treść

UCHWAŁA NR XI/89/2019 - w sprawie regulaminu korzystania z Przystani wodnej położonej na terenie Gminy Czernica
UCHWAŁA NR XI/90/2019 - w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy
UCHWAŁA NR XI/91/2019 - w sprawie przystapienia Gminy Czernica do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej
UCHWAŁA NR XI/92/2019 - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od
tego podatku
UCHWAŁA NR XI/93/2019 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu elektrowni wodnej w obrębie
Jeszkowice, gmina Czernica
UCHWAŁA NR XI/94/2019 - w sprawieprzystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice, gmina Czernica
UCHWAŁA NR XI/95/2019 - w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Czernica”
UCHWAŁA NR XI/96/2019 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok
UCHWAŁA NR XI/97/2019 - w sprawie zmiany uchwały nr III/23/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica
UCHWAŁA NR XI/98/2019 - w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzykowice
UCHWAŁA NR XI/99/2019 - w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzykowice
UCHWAŁA NR XI/100/2019 - w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Mała

 

POBIERZ SPAKOWANE UCHWALONE UCHWAŁY ZIP