Przejdź do stopki

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA KADENCJA 2018-2023

Treść

Uchwała nr IX/67/2019 w sprawie udzielenia przez Gminę Czernica dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich  na linii kolejowej nr 277 relacji Wrocław – Jelcz-Laskowice;


Uchwała nr IX/68/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie budowy chodnika w m. Gajków, Gmina Czernica";


Uchwała nr IX/69/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok;


Uchwała nr IX/70/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/23/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;


Uchwała nr IX/71/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 2/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czernica z dnia 7 czerwca 2019 roku;


Uchwała nr IX/72/2019 w sprawie  uchylenia uchwały nr 3/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czernica z dnia 7 czerwca 2019 roku;


Uchwała nr IX/73/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 4/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czernica z dnia 7 czerwca 2019 roku;


Uchwała nr IX/74/2019 w sprawien nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Mała – ul. Rodzinna;


Uchwała nr IX/75/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzykowice – ul. Objazdowa;


Uchwała nr IX/76/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzykowice – ul. Fabryczna;


Uchwała nr IX/77/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzykowice – ul. Składowa;


Uchwała nr IX/78/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzykowice – ul. Malwowa.