Przejdź do stopki

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA KADENCJA 2018-2023

TreśćUCHWAŁA NR VI/36/2019 w sprawie zmiany statutów sołectw

UCHWAŁA NR VI/37/2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminy Czernica

UCHWAŁA NR VI/38/2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernica w 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/39/2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ratowice

UCHWAŁA NR VI/40/2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ratowice

UCHWAŁA NR VI/41/2019 w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy
drogach powiatowych w miejscowościach: Chrząstawa Mała (1929D) oraz Dobrzykowice (1922D)


UCHWAŁA NR VI/42/2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/262/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Czernica, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czernica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków


UCHWAŁA NR VI/43/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Utrzymanie i rozwój System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP" w roku 2019


UCHWAŁA NR VI/44/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie budowy chodnika w m. Gajków, Gmina Czernica”


UCHWAŁA NR VI/45/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok

UCHWAŁA NR VI/46/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/23/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica