Przejdź do stopki

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA KADENCJA 2018-2023

Treść

UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY GMINY CZERNICA z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Czernica

UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY GMINY CZERNICA z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czernica

UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY GMINY CZERNICA z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czernica


UCHWAŁA NR I/4/2018 RADY GMINY CZERNICA z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Gminy Czernica, ustalenia przedmiotu ich działania oraz stanu ilościowego

UCHWAŁA NR I/5/2018 RADY GMINY CZERNICA z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czernica i wyboru przewodniczącego

UCHWAŁA NR I/6/2018 RADY GMINY CZERNICA z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Czernica

UCHWAŁA NR I/7/2018 RADY GMINY CZERNICA z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Czernica

UCHWAŁA NR I/8/2018 RADY GMINY CZERNICA z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Czernica

UCHWAŁA NR I/9/2018 RADY GMINY CZERNICA z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Czernica

UCHWAŁA NR I/10/2018 RADY GMINY CZERNICA z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kapituły Rady Gminy Czernica