Przejdź do stopki

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - lata 2007 - 2010

Treść

 

UCHWAŁA NR XIX/111/2008

RADY GMINY CZERNICA z dnia 29 sierpnia 2008 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2006 Rady Gminy Czernica z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz ustalenia jej przedmiotu działania i składu osobowego.


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje:


§1. §1 uchwały Nr II/8/2006 Rady Gminy Czernica z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz ustalenia jej przedmiotu działania i składu osobowego otrzymuje brzmienie:

Powołuje się stałą Komisję Rady pn. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w następującym składzie:

1. Borkowski Waldemar

2. Dalecki Artur

3. Wardęga Zenon”.

§2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.