Przejdź do stopki

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Treść

Informacja

o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego

Informacja

o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Obwieszczenie

Wójta Gminy Czernica z dnia 03 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Czernicy

INFORMACJA

o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Czernicy Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Czernicy: Urząd Gminy Czernica, 55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

Informacja

Gminnej Komisji Wyborczej w Czernicy dot. dyżurów celem zarejestrowania zgłoszeń na Wójta Gminy Czernica

OBWIESZCZENIE

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja

o publicznym losowaniu kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy Czernica

Komunikat

Gminnej Komisji Wyborczej w Czernicy z dnia 20 października 2014 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Czernica zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.