Przejdź do stopki

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Czernica 2014

Treść

Informacja Wójta Gminy Czernica

z dnia 10 lutego 2014 r. o okręgu wyborczym jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Czernicy

Informacja Komisarza Wyborczego

1. Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie Gminnej Komisji Wyborczej w czernicy dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czernica, zarządzonych na dzień 6 kwietnia 2014 r. 2. Informacja Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 18 lutego 2014 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Czernicy

Obwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej w Czernicy z dnia 21 lutego 2014 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Czernicy

Obwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej w Czernicy z dnia 10 marca 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Czernica zarządzonych na dzień 6 kwietnia 2014 r.

Obwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej w Czernicy z dnia 10 marca 2014 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Czernica

Uchwala nr 4/2014

w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Czernica zarządzonych na dzień 6 kwietnia 2014 r.

Uchwala nr 5/2014

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Czernica bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9

Uchwala nr 6/2014

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do rady Gminy Czernica bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9