Przejdź do stopki

Referendum 6 września 2015

Treść

Informacja

o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Informacja

o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Czernica z dnia 8 lipca 2015 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum zarządzonych na dzień 6 września 2015 r.

Wykaz miejsc przeznaczonych do plakatowania

W związku z zarządzeniem na dzień 6 września 2015 roku, referendum ogólnokrajowego, zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112) wyznacza się na obszarze Gminy Czernica niżej wymienione miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum:

Informacja

o udostępnieniu spisu osób uprawnionych do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06.09.2015r.