Przejdź do stopki

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Treść

Na podstawie art. 408 pkt. 3, art. 410 §7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zmianami)
 
1/ Gminna Komisja Wyborcza w Czernicy przyznaje w drodze losowania numery zarejestrowanym w wyborach do Rady Gminy Czernica:
 
a/ listom kandydatów tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w więcej niż jednym okręgu wyborczym, spośród numerów następujących po numerach przyznanych przez Komisarza Wyborczego we Wrocławiu w trybie art. 410 §3,
b/ listom kandydatów tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w jednym okręgu wyborczym, spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt. 1 lit. a.
 
Publiczne losowanie numerów list zostanie przeprowadzone w dniu 21 października 2014 r. o godz. 17.00 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Czernicy, ul. Kolejowa 3,   I piętro, pok.19
 
Informacja o przyznanych numerach zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie komunikatu w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Czernicy oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Czernicy.
 
                                                                                       Przewodnicząca
                                                                   Gminnej Komisji Wyborcze w Czernicy
                                                                               /-/ Aleksandra Ewa Ciesiun