Przejdź do stopki

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019

Treść

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I oraz Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego

Uchwała nr 79/2019 PKW

w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP oraz do Parlamentu Europejskiego

Uchwała nr 82/22019 PKW

w sprawie rozwiązania okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

Uchwała nr 80/2019 PKW

zm. uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania w wyborach samorządowych (+ załączniki) zmiana tylko załączników

Informacja

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I oraz Komisarza Wyborczego we Wrocławiu IIw sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Obwieszczenie

o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 6 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie

o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych