Przejdź do stopki

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014

Treść

Wykaz miejsc do plakatowania

wyznacz się na obszarze Gminy Czernica niżej wymienione miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernica z dnia 24 kwietnia 2014 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 44

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w cel;u przeprowadzenia na terenie Gminy Czernica wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 46

w sprawie ustalenia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji