Przejdź do stopki

Rejestr umów 2020

Rejestr umów 2020 (strona 7/24)
Lp. Data zawarcia Przedmiot Wykonawca Termin wykonania Kwota PLN
61. 2020-04-07 Bieżące utrzymanie i administrowanie nieruchomościami należącymi do Gminy Czernica Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o., ul. Wrocławska 111, 55-003 Czernica 2023-04-06 170 100,00
62. 2020-04-07 Bieżące utrzymanie czystości, zieleni, dróg i infrastruktury związanej z komunikacją zbiorową na terenie Gminy Czernica Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o., ul. Wrocławska 111, 55-003 Czernica 2023-04-06 1 390 569,12
63. 2020-04-08 Aktualizacja mapy do celów projektowych odcinka ul. Polnej w związku z rozpoczęciem realizacji zadania "Przebudowa ul. Polnej na odc. w km 0+000 - 0+400 w Wojnowicach" Przemysław Przerywacz "GEO-LIT", ul. Agrestowa 45, 55-093 Kiełczów 2020-05-27 2 091,00
64. 2020-04-08 Wynajem długoterminowy kabin sanitarnych z umywalką z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne Gminy Czernica. TOI TOI Polska sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa 2020-10-27 9 707,04
65. 2020-04-15 Zakup 90 szt. tabletów do nauki zdalnej dla potrzeb Gminy Czernica. KANARDI Adrian Karpiel, ul. Wilczycka 4, 51-361 Wilczyce 2020-04-20 84 510,00
66. 2020-04-20 Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego ul. Wrocławska dz. nr 622/1 obręb Kamieniec Wrocławski oraz dz. nr 35 obręb Gajków, gmina Czernica Elektrotim Spółka Akcyjna, ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław 2020-09-20 107 541,36
67. 2020-03-27 Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji- oświetlenie drogowe ul. Polna w Dobrzykowicach Tauron Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków wg taryfy
68. 2020-04-20 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie zadań związanych z wykonaniem robót budowlanych, polegających na przebudowie drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego dz. 622/1 Kamieniec Wr. oraz dz. 35 Gajków FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „MIKAR” Miłosz Ruszel, ul.Fryderyka Chopina 5/1, 56-400 Oleśnica 1 290,50
69. 2020-04-20 Zakup maseczek bawenianych wielokrotnego użytku. Skytech Invest sp. z o.o. ul. Wrocławska 118, 55-002 Kamieniec Wrocławski 2020-05-20 92 619,00
70. 2020-04-23 Świadczenie usług doradczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Czernicy przy ul. Kolejowej 3 Biuro Inwestora Zastępczego ISI sp. z o.o., ul. Kominiarska 17, 51-180 Wrocław 2020-10-30 44 280,00