Przejdź do stopki

Rejestr umów 2020

Rejestr umów 2020 (strona 4/24)
Lp. Data zawarcia Przedmiot Wykonawca Termin wykonania Kwota PLN
31. 2020-01-29 Kompletne roboty budowlane polegające na remoncie lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 2/12 w Czernicy. Piotr Lisowski FOXX, ul.Wyspiańskiego 17/19a, 50-370 Wrocław 2020-05-15 25 831,00
32. 2020-01-30 Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej do projektu budowlanego „Budowy cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Kolejowej” Pracownia Projektowa Marek Szurlej, ul. Siemiradzkiego 4a, 51-631 Wrocław 2020-05-15 74 000,00
33. 2020-01-31 Usługa transportowa zwana dalej „usługą”, polegająca na przewozie 10 uczniów wraz z opiekunem ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim do Schroniska Młodzieżowego w Krośnicach GREGOR TRANS Grzegorz Wójcik , ul. Sportowa 2, Chrząstawa Wielka, 55-003 Czernica 2020-02-15 960,00
34. 2020-02-07 Wykonanie orzeczenia technicznego budynku świetlicy wiejskiej przy ul. Wrocławskiej 50/52 w Ratowicach (działka nr 285/6, obręb Ratowice). JN&P JACEK NOWICKI , ul. Jarosława Iwaszkiewicza 18/5, 52-211 Wrocław 2020-03-21 3 400,00
35. 2020-02-07 Zorganizowanie i obsługa Loterii pod nazwą "Gmina Czernica-TU MIESZKAM TU PŁACĘ PODATKI" Gratifica sp. z o.o.,sp.k. ul.Podchorążych 43, 94-234 Łódź 2020-06-22 45 502,13
36. 2020-02-05 Opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbudowę sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi rozbudowy sieci wodociągowej wydanymi przez ZGK Czernica w dniu 14.08.2019 r. w rejonie Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich. TOP WATER KATARZYNA HOŁUB, ul. Sąsiedzka 15, 59-800 Lubań 2020-10-30 6 000,00
37. 2020-02-28 Umowa przyłączeniowa do sieci dystrybucyjnej ul. Lazurytowa dz. 276/7 Dobrzykowice TAURON Dystrybucja S.A., ul.Podgórska 25A, 31-035 Kraków 2021-06-30 1 515,36
38. 2020-02-07 Zamieszczanie na łamach Tygodnika "Słowo Sportowe" tekstów dotyczących sportu w Gminie Czernica. Wydawnictwo Słowo Polskie sp. z o.o. ul.Podwale 62, Wrocław 2020-12-31 2 460,00
39. 2020-02-20 Usługa usunięcia i pielęgnacji drzew znajdujących się na terenie Gminy Czernica Futura Wojciech Dedyński, ul. W. Jagiełły 37, 55-120 Oborniki Śląskie 2020-02-27 2 699,00
40. 2020-02-19 Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania lokalu nr 3 w budynku mieszkalnym przy ulicy Głównej 67 w Wojnowicach na działce 36/2 obręb Wojnowice do zgodności z obowiązującymi przepisami (m.in. komunikacja) SZYMON RADLAK VisKon 3D, ul. o.Feliksa Kosa 8b, 45-940 Opole 2020-07-21 36 894,40