Przejdź do stopki

Rejestr umów 2020

Rejestr umów 2020 (strona 9/24)
Lp. Data zawarcia Przedmiot Wykonawca Termin wykonania Kwota PLN
81. 2020-05-29 Wykonanie przeglądów i konserwacji gaśnic i hydrantów wewnętrznych w obiektach gminnych FIREMAN - usługi PPOŻ. Karol Malec, ul. Bora-Komorowskiego 29/4, 51-210 Wrocław 2020-06-05 1 211,55
82. 2020-05-29 Projekt budowy oświetlenia drogowego ul. Słoneczna w Gajkowie. Zadanie inwestycyjne budowa oświetlenia drogowego, projekty. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „MIKAR” Miłosz Ruszel, ul.Fryderyka Chopina 5/1, 56-400 Oleśnica 2020-12-15 8 302,50
83. 2020-05-29 Projekt budowy oświetlenia drogowego na ul. Jarzębinowej w Krzykowie. Zadanie inwestycyjne budowa oświetlenia drogowego, projekty. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „MIKAR” Miłosz Ruszel, ul.Fryderyka Chopina 5/1, 56-400 Oleśnica 2020-11-29 7 564,50
84. 2020-05-25 Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Zielonego Dębu w Jeszkowicach- zadanie nr 1 WERAN Sp. z o.o., ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław 2020-06-24 19 987,50
85. 2020-05-26 Umowa na świadczenie usługi dostępu do internetu DSS OPERATORÓW SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Redycka 71, 51-169 Wrocław 2022-05-26 26 568,00
86. 2020-05-29 Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej przyłączy kanalizacji sanitarnej wykonanych przez mieszkańców w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzykowice gmina Czernica GEO-SERWIS Krzysztof Baszczij, ul. Wrocławska 82, 55-003 Czernica 2020-09-30 18 450,00
87. 2020-06-01 Umowa przyłączeniowa do sieci dystrybucyjnej ul. Główna 23 w Jeszkowicach TAURON Dystrybucja S.A., ul.Podgórska 25A, 31-035 Kraków 2020-12-31 207,78
88. 2020-06-10 Wznowienie granic działki nr 370, a w przypadku braku jednoznacznych dokumentów ustalenie tej granicy w związku z rozpoczęciem realizacji zadania "Przebudowa ulicy Polnej na odc. w km 0+400 - 1+048 w miejscowości Wojnowice Przemysław Przerywacz "GEO-LIT", ul. Agrestowa 45, 55-093 Kiełczów 2020-08-10 2 706,00
89. 2020-06-01 Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Zielonego Dębu w Jeszkowicach- zadanie nr 2 GRUPA HYDRO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina 2020-07-01 18 922,61
90. 2020-06-02 Umowa na usługi ochrony osób i mienia, świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Prywatna Agencja Ochrony "QUEST" Zakład pracy Chronionej Stanisław Łacina, al. Wolności 7a/6, 55-220 Jelcz-Laskowice 2020-07-31 7 084,80