Przejdź do stopki

Rejestr umów 2024

Rejestr umów 2024 (strona /)
Lp. Data zawarcia Przedmiot Wykonawca Termin wykonania Kwota PLN
1. 2024-01-10 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gajowej w miejscowości Chrząstawa Mała, gm. Czernica Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. ul. Południowa 1, 56-400 Oleśnica 2024-05-22 713 400,00
2. 2023-12-29 Świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS AMM Systems Sp. z o.o. ul. Tadeusza Gajcego 19 51-143 Wrocław 2024-12-31 4 132,80
3. 2024-01-10 Express Wrocławski 2 str. miesięcznie oraz Ekspress Gminy Czernica 3 str. na informacje lokalne Otomedia Sp. z o.o. ul. Karola Olszewskiego 7 51-642 Wrocław 2024-12-31 52 582,50
4. 2024-01-09 „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Łanach w gminie Czernica na działce numer 73 – etap I” Wojciech Sudoł WS Garden Studio ArchitekturyKrajobrazu Górczyca 38 59-600 Lwówek Śląski 2024-03-09 239 850,00
5. 2024-01-09 Nadzór inwestorski dla zadania: „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Łanach w gminie Czernica na działce numer 73 – etap I”. RC Budownictwo Radosław Chwałczyński ul. Pieszycka 24 50-537 Wrocław 2024-03-09 9 840,00
6. 2024-01-03 Udostępnienia Kompleksowego Systemu Rekrutacji Asseco Data Systems S.A. ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk 2024-09-30 13 407,00
7. 2024-01-02 Serwer wirtualny VPS Interaktywna Polska Sp. z o.o. UL. Jana Pawła II 35 33-340 Stary Sącz 2024-12-31 11 808,00
8. 2024-01-18 Wykonywanie konserwacji urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych (platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych) typ SP-DELTA DOLPOL-DŹWIG Sp. z o.o. ul. Paprotna 8 51-117 Wrocław 2024-06-30 1070,10
9. 2024-01-19 Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz kosztorysu szacunkowego na potrzeby wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi" Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Oławie ul. 3-go Maja 1 55-200 Oława 2024-02-16 15 000,00
10. 2024-01-31 Usługa konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czernica Firma Handlowo-Usługowa MIKAR Miłosz Ruszel ul. Fryderyka Chopina 5/1 56-400 Oleśnica 2025-01-31 60 641,28
11. 2024-01-29 Sporządzenie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości na potrzeby Gminy Czernica konsorcjum firm: IMMOBILIA Agnieszka Szyposzyńska-Neczaj Wycena Nieruchomości ul. Sosnowa 12 55-330Wróblowice oraz Certum Wycena Nieruchomości Marta Szymańska Ul. Mickiewicza 9/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski 2024-12-31 135 450,00
12. 2024-01-22 Sporządzenie projektów decyzji na potrzeby Gminy Czernica Pracownia Urbanistyczna „PRIMALINE” mgr inż. Anna Badecka ul. Bartosza Głowackiego 6/24 57-200 Ząbkowice Śląskie 2024-12-31 61 000,00
13. 2024-01-26 Zorganizowanie i obsługa loterii pod nazwą Gmina Czernica- Tu mieszkam tu płacę podatki. ZW.272.17.2024.MG. Gratifica Sp. zo.o. ul. Podchorążych 43, 94-234 Łódź 2024-08-31 38 503,92 zł brutto
14. 2024-02-12 Wykonanie przyłącza wody dla świetlicy wiejskieuj oraz demontażu istniejacej instalacji wody pożarowej, wykonania nowej instalacji wody pożarowej wraz z hydrantami w budynku świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej Marek Bernacki MARKO PPUH ul. Poprzeczna 6, 55-002 Kamieniec Wrocławski 2024-05-12 89790,00 zł brutto
15. 2024-02-14 Nadzór inwestorski dla zadania polegajacego na wykonaniu przyłącza wody dla świetlicy wiejskieuj oraz demontażu istniejacej instalacji wody pożarowej, wykonania nowej instalacji wody pożarowej wraz z hydrantami w budynku świetlicy wiejskiej w Chrząstawie ECOSFERA Anna Kaczanowska ul. Cukrowa 18/13, 52-316 Wrocław 2024-05-12 3 690,00 zł brutto
16. 2024-02-14 Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej przyłączy kanalizacji sanitarnej wykonanych przez mieszkańców w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrząstawa Mała Usługi Geodezyjno- Kartograficzne GEO- SERWIS ul. Wrocławska 82, 55-003 Czernica 2024-10-30 27 158,40
17. 2024-02-12 Zakup materiałów na przyłącza sieci dla w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrząstawa Mała STYK MATERIAŁY BUDOWLANE ul. Truskawkowa 1, 55-003 Nadolice Wielkie 2024-10-30 9043,70 zł brutto
18. 2024-02-14 Wykonanie serwisu klimatyzacji urządzeń wewnętrznych i nzewnętrznych w budynkach gminnychZW.272.31.2024.KW PHU KLIMAKS Tomasz Rąpała ul. Brzegowa 145 F, 58-200 Dzierzoniów 2024-10-15 4 428,00
19. 2024-02-09 Wykonanie usługi transportu zasobu archiwalnego Archiwum Sp. z o.o. ul. Główna 42a, 55-003 Wojnowice 2024-02-12 15 000,00 zł brutto
20. 2024-02-26 Wykonanie podniesienia opaski przy świetlicy wiejskiej w Gajkowie. ELEGANT BRUK Usługi Brukarskie i Ogrodnicze Marcin Jakubiak ul. Główna 22, 55-003 Krzyków 2024-03-25 7 995,00 zł brutto